Jogi nyilatkozat

Fábián Kft.

Székhely: 1113 Budapest, Jászóvár u. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-073805

Adószám: 10483815-2-43

A www.fabian.hu weboldalt a Fábián Kft. tartja fent. A Fábián Kft. tájékoztatja Önt, hogy a kezelésében álló oldalak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

  • A weblapok szerkezete, tartalmi felépítése, az abban közölt információk, grafikák, animációk, képek, szövegek és egyéb elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalakon található anyagoknak kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett a látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják. A weboldalak tartalmának kereskedelmi céllal történő másolása, újra előállítása, terjesztése, megváltoztatása, ill. harmadik fél részére történő kiszolgáltatása nem engedélyezett. Az anyagok bármely engedély nélküli felhasználása szerzői jogra vonatkozó vagy egyéb jogszabályba ütközhet, és polgári vagy büntető jogi következményeket vonhat maga után.
  • A weboldalak tartalma a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal készül, de az itt található információk csak tájékoztató jellegűek, ajánlatnak nem minősülnek. A Fábián Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. A weboldalakon megjelenő információk és adatok bármilyen módon való felhasználása kizárólag a látogató saját felelősségére történhet. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében, a weboldalakon található információk megerősítése, pontosítása végett lépjen kapcsolatba a Fábián Kft. munkatársaival.
  • A Fábián Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Fábián Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok harmadik személy által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
  • A Fábián Kft. weboldalairól más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a látogatók kényelmét szolgálja. A Fábián Kft. weboldalairól linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat a Fábián Kft. nem ellenőrzi, továbbá nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Fábián Kft. által közzé tett weboldalak kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A Fábián Kft. weboldalaira történő bármilyen személyes adat megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a fent megadott személyes adatait a Fábián Kft az Önnel való marketing kapcsolattartás (termékek és szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, piackutatás) céljából kezelje. Az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.

Természetesen a Fábián Kft bizalmasan kezeli az Ön személyes adatait, és betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

A Fábián Kft bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, törölje vagy helyesbítse azokat, a 1113 Budapest, Jászóvár u. 1.. postacímre, vagy az info@fabian.hu e- mailcímre küldött nyilatkozattal (a pontos azonosítás miatt név és lakcím megadása szükséges) . Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz, illetve jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Tájékoztatjuk, hogy a lemondást, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül regisztráljuk rendszerünkben, a lemondáskor már folyamatban lévő küldeményeket visszahívni, leállítani már nem áll módunkban.

Amennyiben Ön hozzájárulását adja jelen nyilatkozathoz, azzal kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, és tárolásához. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése vagy gondja lenne személyes adatkezelési módszerünkkel kapcsolatban, illetve ha a jövőben hozzá kíván férni ezen adatokhoz, illetve törölni vagy helyesbíteni kívánja őket. Hozzájárulásommal kijelentem, hogy adataim a valóságnak megfelelnek, és a fentiekkel egyetértek. Tudomásul vettem továbbá, hogy a Fábián Kft. által kibocsátott reklámújságok, szórólapok nem minősülnek címzett reklámküldeménynek, így azokra esetleges lemondásom sem vonatkozik. Elfogadom továbbá, hogy a postáról szóló 2003. évi CI. tv. szerint postai úton történő megkereséshez nem szükséges az előzetes nyilatkozat. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87582/2015.